January, 2020

202001JanAll DayÚklid je víc než „pro krásu“ - jde o bezpečnostProcess Safety Beacon | Udržování pracovišť v uklizeném stavu zvyšuje bezpečnost! Origin: CCPS Lessons:Operational Integrity,Risk AssessmentLanguage:CS

Summary

Co se stalo?
Cukrovar fungoval více než 100 let. Špatné úklidové postupy umožnily nahromadění cukru kolem zařízení a na konstrukcích.

Kvůli ucpanému žlabu se vytvořil oblak prachu, který se vznítil a způsobil další výbuchy a požáry. Bylo zabito 14 lidí, 38 dalších bylo zraněno a továrna byla zničena..

Proč k tomu došlo?
Cukr je hořlavý. I když je obtížné jej zapálit, jeho iniciace poskytují dostatečnou energii pro vznik zničujících výbuchů a požárů.

Počáteční výbuch způsobil další exploze usazeného cukru, který zůstal ve výrobních prostorech. První událost by byla sama o sobě dost závažná, ale přítomnost nahromaděného cukru umožnila sekundární exploze a požáry, které výrazně zhoršily konečný dopad. Úklidové postupy na pracovištích nebyly řádně dodržovány. V předešlých letech došlo k několika požárům, které byly vyšetřeny, ale nápravná opatření nebyla účinná ani udržitelná.

(Zdroj: CSB Investigation -Imperial Sugar Fire & Explosion 02/07/2008 report 2008-05-I-GA-6 – 09/24/2009)


© AIChE | Sponsored by ioMosaic (www.iomosaic.com)

Origin

CCPSCenter for Chemical Process Safety

X