January, 2020

202001JanAll DayStädning är mer än “rent och snyggt” – det handlar om säkerhetProcess Safety Beacon | En ren area är en säkrare area! Origin: CCPS Lessons:Operational Integrity,Risk AssessmentLanguage:SV

Summary

Vad hände?
En sockerkvarn hade varit verksam i mer än 100 år; dåliga städrutiner tillät socker att ansamlas runt utrustning och på byggnadsstrukturer.

En pluggad störtränna skapade ett dammoln, som antände och orsakade explosioner och bränder. 14 människor omkom, 38 skadades och fabriken totalförstördes.

Varför inträffade detta?
Socker är brännbart. Även om det är svårt att antända ger en explosion mer än tillräckligt med energi för att orsaka sekundära explosioner och bränder med stora skador som följd.

Den första explosionen orsakade ytterligare explosioner, som fick bränsle från sockerrester i processareorna. Den första explosion hade varit tillräckligt allvarlig, men sockerresterna som hade ansamlats medförde sekundära explosioner och bränder, som kraftigt ökade effekten. Städrutinerna i fabriken följdes inte så noga. Genom åren hade ett antal bränder inträffat och rapporterats, men korrigerande åtgärder var inte effektiva eller hållbara.

(Ref CSB Investigation -Imperial Sugar Fire & Explosion 02/07/2008 report 2008-05-I-GA-6 – 09/24/2009)


© AIChE | Sponsored by ioMosaic (www.iomosaic.com)

Origin

CCPSCenter for Chemical Process Safety

X