January, 2020

202001JanAll DaySprzątanie, nie po to by było „ładnie” – także bezpiecznieProcess Safety Beacon | Utrzymywanie porządku w obszarach czyni je bezpieczniejszymi! Origin: CCPS Lessons:Operational Integrity,Risk AssessmentLanguage:PL

Summary

Co się wydarzyło?
Cukrownia działała od ponad 100 lat; słabe procedury dotyczące utrzymania porządku (sprzątania) pozwoliły na gromadzenie się cukru wokół sprzętu i konstrukcji. Zatkanie układu zsypowego doprowadziło do utworzenia chmury pyłu, która zapaliła się i spowodowała kolejne wybuchy i pożary. 14 osób zginęło, 38 zostało rannych, a zakład został zniszczony.

Dlaczego do tego doszło?
Cukier jest łatwopalny; mimo, że trudno go zapalić, wybuchy dostarczają więcej niż wystarczającej ilości energii, aby spowodować niszczące wybuchy i pożary. Pierwsza eksplozja spowodowała dodatkowe wybuchy napędzane resztkami cukru pozostawionymi w obszarach technologicznych. Pierwsze zdarzenie byłoby poważne, ale obecność nagromadzonego cukru pozwoliła na wtórne wybuchy i pożary, które znacznie zwiększyły skutki. Nie przestrzegano dobrze praktyk sprzątania w tym miejscu. Przez lata zaistniało wiele pożarów, które zostały zgłoszone, ale działania naprawcze nie były skuteczne ani trwałe.

(Ref CSB Investigation -Imperial Sugar Fire & Explosion 02/07/2008 report 2008-05-I-GA-6 – 09/24/2009)


© AIChE | Sponsored by ioMosaic (www.iomosaic.com)

Origin

CCPSCenter for Chemical Process Safety

X