February, 2020

202001FebAll DayMột từ ngắn gọn mang lại hiệu quả lớn – HỎI!!Process Safety Beacon | Câu hỏi “NGỚ NGẨN” duy nhất là câu chưa từng được hỏi Origin: CCPS Lessons:Competency,Operating Procedures,Operational IntegrityLanguage:VI

Summary

“Tôi nghĩ đây chính là chiếc van đó – có lẽ tôi nên hỏi vận hành viên có kinh nghiệm. Nhưng, anh ấy đang bận. Tôi khá chắc điều đó là đúng.”

“Tôi khá chắc cách tính này là đúng, nhưng nếu tôi hỏi, có vẻ như sẽ thật ngốc nghếch. Vì vậy, tôi sẽ dùng cách tính đó.”

“Số hiệu trên thiết bị này rất khó đọc. Chắc chắn đây là mã số đúng, tôi sẽ tháo thiết bị để hiệu chuẩn. Nhận viên phòng điều khiển sẽ thông báo nếu tôi nhầm thiết bị.”

Sự khác biệt giữa điều chúng ta “nghĩ” và điều chúng ta “hiểu rõ” là gì? – Câu trả lời là RẤT NHIỀU!! Chúng ta làm việc dựa trên kinh nghiệm vốn có (có thể là kinh nghiệm hữu ích hoặc không). Có nghĩa là chúng ta có khả năng làm sai. Hiểu rõ có nghĩa là hành động dựa trên những điều được xác định là đúng đắn, dựa trên thông tin và quy trình chính xác cũng như suy nghĩ hợp lí, không dựa trên sự suy đoán hay giả định. Hãy tạm dừng việc vận hành và xác nhận thông tin thay vì tiến hành làm việc khi không chắc chắn khiến cho điều kiện vận hành vượt khỏi phạm vi điều khiển, tràn đổ lưu chất hoặc những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Ủy ban điều tra sự cố và an toàn hóa chất Mỹ-CSB (báo cáo số 2016-02-I-LA và video) phân tích một vụ cháy do isobutan rò rỉ trong khi sửa van. Vận hành viên không biết quy trình cụ thể để sửa van đó và cũng không cân nhắc các mối nguy tiềm ẩn. Như vậy, vận hành viên đã không “hiểu rõ”.


© AIChE | Sponsored by DEKRA (www.dekra.us/process safety)

Origin

CCPSCenter for Chemical Process Safety

X