September, 2020

202001SepAll DayOblak SM ze zásobní nádržeEPSC Learning Sheet | Skladování momoneru styrenu vyžaduje zvýšenou pozornost Origin: EPSC Lessons:Asset integrity,Process KnowledgeLanguage:CS

Summary

Ve dvou zásobních nádržích exotermicky polymeroval monomer styrenu (MS), přičemž se odpařilo množství MS. Uniklý jedovatý plyn způsobil smrt 12 osob a poškodil zdraví asi tisíce dalších.

Origin

EPSCEuropean Process Safety Centre

X