February, 2020

202001FebAll DayETT litet ord med mycket kraft – FRÅGA!!Process Safety Beacon | Den enda “DUMMA” frågan är den som aldrig ställs Origin: CCPS Lessons:Competency,Operating Procedures,Operational IntegrityLanguage:SV

Summary

“Jag tror att detta är rätt ventil – jag kanske borde fråga en mer erfaren operatör. Nej, han är upptagen, jag är ganska säker på att det är rätt.”

“Jag är ganska säker på att beräkningen är rätt, men om jag frågar verkar jag okunnig. Jag går bara vidare med detta.”

“ID-numret på instrumentet är svårt att läsa. Det är säkert rätt; Jag tar det ur drift för kalibrering. Paneloperatören talar om för mig om det var fel instrument.”

Vad är skillnaden mellan vad vi “tror” och vad vi “vet?” – MASSOR!! Vad vi gör baseras på vår erfarenhet (dålig eller bra) och vad vi kommer ihåg är korrekt. Det innebär att det finns en rimlig chans att våra åtgärder kan vara fel. Att veta innebär att agera på vad som har fastställts vara korrekt baserat på tillförlitlig information och procedurer. Och rätt tänkande, inte gissa eller anta. Det är bättre att fördröja processen och bekräfta vad som är korrekt snarare än att fortsätta och få ett stopp, utsläpp eller något värre.

CSB (rapport No. 2016-02-I-LA och en video) analyserar en brand efter ett utsläpp av isobutan under ett försök att laga en ventil; operatören kände inte till proceduren för just den ventilen och utvärderade inte möjliga risker. Operatören “visste” inte.


© AIChE | Sponsored by DEKRA (www.dekra.us/process safety)

Origin

CCPSCenter for Chemical Process Safety

X