June, 2012

201201JunAll DaySpráva a řízení společnosti v procesní bezpečnostiOECD Příručka pro vedoucí pracovníky ve vysoce nebezpečných průmyslových odvětvích Origin: OECD Lessons:PROCESS SAFETY MANAGEMENTLanguage:CS

Summary

Tyto pokyny ke správě a řízení bezpečnosti procesů byly vypracovány v rámci programu chemických nehod OECD, a usilují o identifikaci základních prvků Corporate Governance pro procesní bezpečnost. Jsou kompatibilní s OECD zásadami pro prevenci chemických havárií, připravenosti a reakce a Pokyny OECD k vývoji bezpečnostních ukazatelů výkonnosti.

Tato publikace je výsledkem společného úsilí – pod dohledem řídící skupiny pro firemní vedení OECD – zahrnujícím velké množství odborníků z mnoha zemí a organizací, a to jak ve veřejném tak i soukromém sektoru. Na základě kolektivní zkušenosti této různorodé skupiny mezinárodních expertů, příručka se snaží stanovit “správnou praxi”.

Tento návod je určen pro vedoucí představitele v chemickém, petrochemickém, ropném průmyslu a dalších průmyslových odvětvích s vysokou nebezpečnosti. V této publikaci vedoucí představitele představují generální ředitelé, předsedové a členové rad (výkonných a nevýkonných), ředitelé nebo jiní vedoucí pracovníci v organizaci, kteří mají pravomoc ovlivňovat směr a kulturu této organizace. Pokyny budou také přínosem pro ostatní zúčastněné strany v odvětvích vysokého nebezpečí, ať už jako akcionáři, regulátor nebo jiné zúčastněné strany.

I když v první řadě je příručka zaměřena na chemický, petrochemický a petrochemický průmysl, bude tento návod užitečný i pro všechna odvětví průmyslu či organizace, ve kterých vzhledem k povaze jejich procesů nebo nebezpečných látek může dojít k vážnému ohrožení více osob nebo životního prostředí, a to buď přímo v nich nebo mimo ně.

Origin

X