September, 2020

202001SepAll DayChmura SM ze zbiornika magazynowegoEPSC Learning Sheet | Magazynowanie monomeru styrenu wymaga uwagi Origin: EPSC Lessons:Asset integrity,Process KnowledgeLanguage:PL

Summary

Monomer styrenu (SM) polimeryzował egzotermicznie w dwóch zbiornikach magazynowych, odparowując SM który został uwolniony ze zbiornika. Chmura toksycznego gazu zabiła 12 i zraniła około 1000 osób w okolicy.

Origin

EPSCEuropean Process Safety Centre

X